Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik. 

Läs mer om RO och RON > 

Kontakt

ro@reklamombudsmannen.org
08-662 05 50
Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
RO på Facebook>
Kansli och öppettider>

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens Regler för Reklam och Marknadskomm­unikation (länk). RO kan inte pröva exempelvis politiska och religiösa budskap, produkter i sig eller redaktionellt innehåll.

Anmäl reklam

Självreglering av reklam inom EU

Självreglering av reklam finns i 25 länder i Europa. Dessa länder samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

Läs mer >

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Självreglering och könsdiskriminering

Den 7 november 2016 höll ministrarna Åsa Regnér och Per Bolund ett rundabordssamtal om hur näringslivet motverkar könsdiskrimi­nerande reklam.

Reklamombudsmannen redogör med anledning av detta hur självregler­ing i Sverige prövar könsdiskriminerande reklam effek­tivt, snabbt och gratis. Se skrivelsen länkad nedan (pdf).

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer