Finansiärer

Genom en väl fungerande självreglering höjs den etiska nivån i reklam, och med det ökar förtroendet för företag och annonsörer. Då krävs att företag och annonsörer tar sitt ansvar för att deras reklam håller en hög etisk standard. Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) sätter, utifrån de regler som näringslivet har tagit fram på internationell nivå, nämligen Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, normerna för all reklam riktad mot den svenska marknaden, och ger privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att få reklam prövad enligt dessa.

RO finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer som exempelvis annonsörer, reklamproducenter, mediebyråer och medier. När du bidrar till RO:s verksamhet kan du visa att ditt företag tar ert ansvar. Du får dessutom en konkurrensfördel i en omvärld där sociala värden och ställningstaganden spelar allt större roll. 

Som finansiär av Stiftelsen Reklamombudsmannen får du:

  • tillgång till workshoppar i Stockholm, Göteborg och Malmö två gånger om året;
  • skräddarsydd utbildning där RO kommer till ditt företag för en genomgång av relevanta beslut med många exempel från RO:s och RON:s prövningar;
  • specialseminarier i aktuella ämnen;
  • copy advice, det vill säga vägledning inför lansering av specifika kampanjer;
  • rätten att använda RO:s symbol för etisk reklam;
  • vårt nyhetsbrev som utkommer cirka sex gånger om året.


RO instiftades på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets delegation för marknadsrätt 2009 och motsvarande självregleringssystem finns inom EU och övriga delar världen. Inom EU samordnas självreglering av reklam av paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA), som har sitt säte i Bryssel. RO har även löpande kontakt med regering, riksdag och andra myndigheter för att följa lagstiftningsfrågor samt minska risken för ytterligare lagstiftning på reklamområdet.

Låter detta intressant? Kontakta oss på [email protected] eller ring 08-662 05 50.

För frågor som rör finansiering kontakta Lennart Pöppel via mejl eller på telefonnummer 073-330 77 61.

Slumpmässigt urval av finansiärer

Mer info

Finansieringsmodellen 
som pdf