Finansiärer

En väl fungerande självreglering förutsätter att företagen tar eget ansvar för att reklamen håller en hög etisk nivå. Stiftelsen Reklamombudsmannen finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer som exempelvis annonsörer, reklamproducenter och medier.

RO erbjuder finansiärer en årlig utbildning i marknadsetiska frågor samt copy advice om specifika kampanjer.

Slumpmässigt urval av finansiärer

Finansiering

Alla företag kan bidra till RO och avgiften är relaterad till företagens årliga medieinvesteringar enligt TNS SIFO:s reklammätningar. Minimiavgift är 10 000 kr och maximiavgift är 70 000 kr per år. Kontakta Helene Lönnberg för mer information på tel 08-662 05 50.