Finansiärer

En väl fungerande självreglering förutsätter att företagen tar eget ansvar för att reklamen håller en hög etisk nivå. Stiftelsen Reklamombudsmannen finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer som exempelvis annonsörer, reklamproducenter och medier.

RO erbjuder finansiärer årlig utbildning i marknadsetiska frågor samt copy advice om specifika kampanjer.

Alla företag kan bidra till RO och avgiften är relaterad till företagens årliga medieinvesteringar enligt Kantar Sifo:s reklammätningar. Minimiavgift är 10 000 kr och maximiavgift är 70 000 kr per år. Kontakta Lennart Pöppel för mer information, 08-662 05 50.

Slumpmässigt urval av finansiärer

 

LB-Hus stöder RO 

 
– Vi har valt att ingå avtal med RO då vi vill medverka till att nå en hög etisk nivå, främst inom småhusbranschen, jämte de branschkollegor som också valt att ansluta sig. RO gör ett viktigt arbete för konsumentmarknaden och vi ser en god chans att få ytterligare vägledning och ökad kunskap i vår framtida marknadsföring, säger Lars Westling, försäljnings- och marknadschef, LB-Hus.