Finansiärer

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som ger konsumenter, företag och organisationer möjlighet att få reklam prövad enligt de regler som näringslivet på internationell nivå tagit fram; Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunika­tion. Genom självreglering höjs etiken i reklamen och förtroendet för reklamen bland konsumenter ökar. En väl fungerande självreglering förutsätter att företagen tar eget ansvar för att reklamen håller en hög etisk nivå. Reklamombudsmannen finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer som exempelvis annonsörer, reklamproducenter och medier.

Alla företag kan bidra till RO och avgiften är relaterad till företagens årliga medieinvesteringar enligt Kantar Sifo:s reklammätningar. Minimiavgift är 10 000 kr och maximiavgift är 70 000 kr per år. 

RO erbjuder finansiärer årlig utbildning i marknadsetiska frågor samt copy advice om specifika kampanjer. Finansiärer har också möjlighet att få en skräddarsydd, företagsanpassad utbildning där RO kommer till företaget för en genomgång av relevanta beslut med många exempel från RO:s och RON:s prövning.

Kontakta finansieringsansvarig Lennart Pöppel vid intresse på telefonnummer 08-662 05 50.

Slumpmässigt urval av finansiärer

Mer info

För mer info om finansieringsmodellen se denna pdf.