Press

Välkommen till Reklamombudsmannens pressrum. Här hittar du våt senaste pressmeddelande och bilder som är fria att publicera.

Du kan prenumerera på Reklamombudsmannens och Reklamombudsmannens opinionsnämnds uttalanden via RSS: http://reklamombudsmannen.org/rss-ro och http://reklamombudsmannen.org/rss-namnden.

Reklamombudsmannen har endast tillstånd att visa reklam på denna webbplats och i utbildningssyfte. Vi ber därför andra som vill använda prövad reklam att själva kontakta annonsören och fråga om de tillstånd som behövs.

För statistik se här >

Senaste pressmeddelandet

Pressmeddelande 130408

Statistik 2012

Reklamombudsmannen tog under 2012 emot drygt 500 anmälningar som resulterade i 254 ärenden. Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd fattade beslut i 238 ärenden, varav 70 ärenden var från 2011. 61 % av besluten är frianden och 39 % är fällanden.

Läs mer