Regler

Utöver lagstiftning om marknadsföring finns ett flertal regelsamlingar och rekommendationer för hur reklam och marknadskommunikation ska utformas, som näringslivet har kommit överens om.

I länklistan till vänster hittar du de vanligaste.

 

ICC:s regler

Reklamombudsmannen (RO) och reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar i första hand reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler), men andra regler kan beaktas i relevanta fall.

De prövningsgrunder i ICC:s regler som RO och RON oftast prövar reklam enligt är artiklarna 1 - 10 samt artikel 18.