Beslut

Ärende 1805-89
2018-08-15Anmäld reklam Annons för hudkrämen Brazilian Bum Bum Cream från Sol de Janeiro

Annonsör Sol de Janeiro USA, Inc.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nads­­­­­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en annons som har publicerats i Kicks medlemstidning Kicks Magazine. Bild­en i annonsen visar två kvinnor klädda i bikini. Kvinnan till vänster bär en gul bikini och kvinnan till höger en mön­strad i olika färger. De ser ut att gå mot kameran på en sandstrand och i bakgrunden syns havet. Båda kvinnorna ler stort mot kame­ran. I händerna håller de varsin gul och vit burk som texten ”Braziliam Bum Bum Cream” samt Sol de Janeiros logotyp finns på. Längs ned i annonsen finns en gul bård och ovanför den står i vita, versala bokstäver ”Love it. Flaunt it. You´ve got it. Till höger om texten syns en öppnad burk med den marknads­förda produkten.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälarna har reagerat på bilden och anser att kvinnan till vänster är ett vandrande skelett. Unga tjejer ska inte få så snedvridna ideal.

 

Annonsörens yttrande
Sol de Janeiro USA, Inc. (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskom­munikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Att avbilda extremt smala kroppar i reklam kan enligt praxis från opinionsnämnden bidra till ett ideal som är skadligt att sträva efter. Det är i det sammanhanget av stor vikt hur reklamen utformas och på vilket sätt model­len framställs.

De flesta modeller som används i reklam för kläder är smala. Frågan är om kvinnan till vänster i den anmälda annonsen kan uppfattas som extremt smal och om marknadskommunikationen därmed är utformad utan veder­börlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Det är enligt nämnden tydligt att modellen är smal, men hon kan inte sägas ge intryck av att vara extremt smal. Reklamen är därför inte u­tformad utan vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar och strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Amjad Aloul, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Christina Knight, Christina Nylander, Frida Stjernholm och Helena Westin.

Föredragande: Jessica Sandqvist

Ledamöterna Sara Haraldsson och Christina Knight är skiljaktiga med följande motivering: På den aktuella bilden syns kvinnas nyckelben, revben och höftben väldigt tydligt. Dessa syns extra tydligt eftersom hon är iklädd bikini, vilket visserligen kan ses som motiverat med tanke på produktens användningsområde, men eftersom hennes avklädda kropp därför tydligt syns bör extra försiktighet vidtas.

Hon ger intryck av att vara extremt smal. Eftersom avbildandet av extremt smala kroppar i reklam bidrar till ett ideal som är skadligt att sträva efter finner vi att annonsören genom den aktuella framställningen inte tar ett socialt och yrkesmässigt ansvar.