Beslut

Ärende 1808-126
2018-09-18Anmäld reklam Sms-reklam för kläder från Ellos

Annonsör Ellos AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att sms-reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Inter­na­tion­ella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har skickats som ett sms. Texten lyder ”Slutspurt! Fynda favoritmärken på rea! Få upp till halva reapriset på allt!! Shoppa: bit.ly/2vfJOBb Kod: 3885516. Tom 4/8. Avreg sms ellosstopp till 71550”. Orden ”slutspurt, rea, halva, allt, sms, ellosstopp” står skrivet i versala bokstäver, resten av texten står i versalgemen text.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan

Enligt anmälaren antyder reklamen att det är halva reapriset på alla varor. När man sedan ska beställa varorna så gäller inte rabatten på varumärken utan bara på Ellos kollektioner, vilket är väldigt vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Ellos AB (annonsören) hade kunden möjlighet att erhålla 50 % rabatt på reapriset genom koden i sms:et på till exempel varumärken som Agnes Cecilia, Áhkká, Ellos, Sons of Owen Sons samt 30 % ytterligare rabatt på reapriset på alla andra varumärken i annonsörens rea som till exempel Adidas sport performance, Esprit och Odd Molly. Annonsören emotsätter sig därmed att kunden inte kunde erhålla erbjuden rabatt.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att reklamen, med påståendena ”Fynda favoritmärken på rea! Få upp till halva reapriset på allt!!” ger intryck av att upp till halva reapriset gäller på olika varumärken. Reklamombudsmannen har ingen anledning att ifrågasätta annonsörens uppgifter att det var fallet. Påståendet är därför inte vilse­led­ande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman