Beslut

Ärende 1806-101
2018-08-22Anmäld reklam Instagraminlägg med reklam för fest arrangerat av Event Møller

Annonsör Alexander Möllersen

Anmälare Sveriges Kvinnolobby

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att Instagraminlägget är könsdiskriminerande. Det strider därmed mot artikel 4 iInternationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

  

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Event Møllers Instagramkonto ”eventmoller”. Bilden i inlägget har orange bakgrund och överst på bilden finns Event Møllers logotyp. På bakgrunden står i stor, versal text ”Sommarfesten 9 juni”. I minder text står ”Sommarfesten del. 1” och information om bland annat plats, priser och öppettider samt kontaktuppgifter och hänvisning till webbplatsen eventmoller.com. Till höger på bilden syns en kvinna klädd i vit bikini och röda hörlurar. Hon syns i profil och hon hon svankar och håller upp händerna vid huvudet samtidigt som hon tittar in i kameran över axeln med lätt öppen mun.

Texten som finns i anslutning till bilden i inlägget lyder ”EventMøller – Sommarfesten Del.1. Biljetter finns nu ute för evenemangen! Vi kommer att göra något utöver det vanliga i Sollefteå under dessa två helger så förbered er för ett par maxade nattklubbskvällar! Biljetter & mer information hittar du” följt av hänvisning till webbplatsen eventmoller.com.

Annonsören har inte uppgett vem som har producerat reklamen.

 


Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen objektifierande då den framställer kvinnor som sexobjekt. Den halvnakna kvinnan saknar koppling till produkten. Bilden är nedvärderande och kränkande för kvinnor.


Annonsörens yttrande
Alexander Möllersen (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objektifierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om
framställningen av personen i reklamen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.


Reklamombudsmannen finner att kvinnan på bilden, genom klädsel och pose, framställs som ett sexobjekt. Framställningen av kvinnan som sexobjekt har ingen koppling till den marknadsförda festen vilket är nedvärderande. Instagraminlägget är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.


Elisabeth Trotzig
reklamombudsman