Beslut

Ärende 1806-103
2018-08-22Anmäld reklam Reklam för flyttstädning från Flyttstädgruppen

Annonsör

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen utan tillstånd avbildar och åberopar en viss person. Den strider därmed mot artikel 14 i Internation­ella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett direktreklamutskick till hushåll i Sverige. Utskicket är utformat som en offert. Högst upp på utskicket finns Flyttstädgruppens logotyp. Den efterföljande texten är i större storlek och lyder ”Kampanj: Härmed erbjuder vi en offert på fyttstädning av Bronsgatan 1 F, 104 m2” och ”Ni betalar endast 3.200 kr”. Under detta följer en presentation av företaget och en beskrivning av vad som ingår i tjänsten och en uppmaning att beställa flyttstädning i tid. Längst ned i texten står i fet stil ”Grattis & Lycka till med nya hemmet” direkt följt av ett foto på en kvinnas ansikte. Till höger om fotot finns en namnteckning.    

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren reagerar på att företaget använder en bild på anmälaren utan att hon har givit sitt tillstånd till detta. Namnteckningen bredvid bilden är inte anmälarens. När anmäl­aren försökt att kontakta företaget via e-post har hon inte fått svar. Efter telefonsamtal blev anmälaren lovad att företaget skulle sluta använda bilden och att företaget hade tagit bilden från nätet, det vill säga inte betalat för den. Månader efter detta fick dock en bekant en liknande offert i sin brevlåda med anmälarens ansikte på. Första offerten var från Skåne andra från Göte­borg.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Flyttstädgruppen Sverige AB (annonsören) tillverkade dennes grafiker en mall och hittade då en bild via Google. Bilden användes fram tills anmälaren kontaktade annonsören om detta. Annonsören beklagade då allt som hade hänt och skaffade en ny mall med en ny bild.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 14 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­komm­un­ika­tion (ICC:s reg­ler) får reklam inte, utan att tillstånd inhämtats i förväg, avbilda eller åberopa viss person, vare sig som privatperson eller i offentlig funktion; inte heller får utan sådant tillstånd någ­ons egendom avbildas eller åberopas på ett sätt som är ägnat att ge intryck av en personlig rekommendation beträffande produkten eller verksamheten ifråga.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller en bild på anmälaren utan att denne har gett sitt tillstånd till utnyttjandet. Reklamen strider därmed mot artikel 14 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman