Beslut

Ärende 1809-140
2018-10-24Anmäld reklam Påstående om blodprover från Werlabs

Annonsör Werlabs AB

Mediekanal Food Pharmacy store AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendet är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Det anmälda materialet består av delar av det 32 minuter långa avsnittet ”Avsnittet som inte ville ta slut” i Food Pharmacy-podden. Avsnittet är Food Pharmacy-poddens 46:e avsnitt. Avsnittet inleds med följande reklam. ”Det här avsnittet är sponsrat av Werlabs och eftersom det kommer att snackas en hel del om sköldkörteln så vill vi göra dig uppmärksam på att Werlabs har ett specifikt test för sköldkörteln som heter ”Karin Björkegren Jones-testet”. På werlabs.se hittar du flera olika hälsokontroller. Använd koden foodpharmacy så får du 15% rabatt på samtliga tester.”

Avsnittet fortsätter med att poddarna presenterar varandra med namn. Mia presenterar Lina och Lina present­erar Mia. Lina fortsätter att prata om hennes kontakt med Jenny Koos, en sexualhälsorådgivare. ”Varför nu be­rättar jag den här långa historien? Jo, det är för att när vi inledde vår konsultation den 11 juli klockan 12 så sa jag att jag hade precis tagit ett Werlabs-test. Det var nämligen så att när vi, jag började berätta om, anledningen till att jag hade den här konsultationen för er som inte vet och kommer ihåg är att jag har väldiga, väldigt rikliga menstruationer och väldigt stark smärta och är nästan. Och jag skulle kunna säga utan att överdriva, sjuk två dagar i månaden iallafall. Och då så var det några av våra läsare, faktiskt flera, som kontaktade oss och sa, ta kontakt med Jenny Koos och det gjorde jag och då när vi inledde vår konsultation och jag berättade om mina be­svär så sa hon att jag skulle verkligen vilja se dina värden, olika värden och då sa jag, men gud, jag har precis gjort ett test hos Werlabs och då frågade hon om hon fick tillgång till min journal och det fick hon såklart och det intressanta var ju, att jag låg ju extremt, jag hade ju extremt låga järndepåer, men om jag hade gått till en vanlig läkare och tagit det här testet, nu kan man ju inte ta det på en vanlig vårdcentral, tyvärr så mäter de inte järndepåerna utan de mäter ju bara järnet, järnvärdet hur det ser ut här och nu. Om de hade mätt det hade jag fortfarande legat precis, precis på gränsen”.

Efter samtalet mellan Lina och Mia om hennes provtagning, konsultation med Jenny Koos och om järndepåer, går programmet vidare med ett segment kallat faktarutan. En tredje person, Sebbe, läser nu upp fakta om skill­naden mellan järnvärden och järndepåer. ”Faktaruta. Med blodprovet ferritin kan man mäta kroppens järnförråd och detta är ett mer tillförlitligt prov än att mäta järnvärdet i blodet. Att det är så beror på att järnvärdet svänger mycket under dygnet då det är ett mått på den mängd järn som cirkulerar fritt i blodet och då kroppen ser till att det fria järnet återvinns cirka tio gånger per dygn. Detta hänger samman med att kroppens snabba omsättning av järn och att det endast är en liten andel av det järn som vi får i oss via kosten som faktiskt tas upp. Järn­upp­taget i tarmen ökar dock vid en järnbrist”.

Lina fortsätter härefter att prata om hennes ferritinvärden. ”Så här var det ju. Jag har ju då väldigt låga järndepå­er eller ferritinvärde som man kallar det och dom, Jenny menar på att, om man har under 30 så rekommenderar hon tillskott av järn och många näringsterapeuter rekommenderar faktiskt ännu tidigare tillskott för att ferritinet bör ligga på mellan 70 till 90 för att annars, ligger det för lågt så sviktar det vid till exempel en tung blödning och det har ju jag hela tiden. En gång i månaden i alla fall.

Reklamen har producerats av Food Pharmacy store AB.

 

Anmälan

Anmälaren skriver att det hävdas i podden att man endast kan ta detta prov via Werlabs, och då betala för det. Provet utmålas som väldigt viktigt och att man inte kan ta detta via vårdcentral, vilket är falskt.

 

Annonsörens yttrande
Werlabs AB (annonsören) skriver att anmälan grundas på Linas återberättelse av hennes personliga erfaren­heter av vården och av annonsören. Som anmälaren påpekar kan detta vara vilseledande. Ferritin är ett vanligt blodprov som kan tas på vårdcentralen till exempel i samband med en utredning av blodbrist. Ferritinvärdet återspeglar kroppens järnförråd. Alla blodprover som annonsören erbjuder kan i och för sig även erbjudas i den vanliga sjukvården, men det är läkaren som bestämmer vilka prover som ska tas, inte patienten och att beslutet baseras på patientens hälsotillstånd. Eftersom Lina inte hade symptom på blodsbrist är det enlig annonsören högst osannolikt att läkaren hade testat hennes Ferritinvärde. Därav Linas slutsats om att annonsören är ett utmärkt alternativ för individer som inte befinner sig i symptomstadie eller är sjuka och vill få koll på sina värden utan att belasta sjukvården. Sjukvården finns för att ta hand om de sjuka – inte för människor som vill förebygga framtida ohälsa.

Annonsören är en registrerad vårdgivare som erbjuder hälsokontroll via blodprov. Utbudet av blodprover skiljer sig inte från övriga hälso-och sjukvården i Sverige.

 

Mediekanalens yttrande
Food Pharmacy store AB (mediekanalen) skriver att Lina pratar om att mäta sina järndepåer utifrån sina egna personliga erfarenheter. När hon tidigare har varit i kontakt med vården så har hon ej blivit erbjuden att ta blod­provet ferritin. Det var däremot missvisande att Lina påstod att du som patient aldrig kan ta provet på en vård­central. Mediekanalen har undersökt det hela närmare och skriver att ferritin är ett vanligt blodprov som kan tas på vård­centralen till exempel i samband med en utredning av blodbrist. Alla blodprover som annonsören erbjuder kan även den vanliga sjukvården erbjuda – men det är läkaren som bestämmer vilka prover som ska tas. Det baseras på patientens hälsotillstånd. Mediekanalen inser därmed sitt misstag och kommer att klippa bort påståendet från avsnittet och kommer även gå ut med en rättelse i nästa podcast som kommer att publiceras den 19 sep­tember.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Om jag hade gått till en vanlig läkare och tagit det här testet, nu kan man ju inte ta det på en vanlig vårdcentral, tyvärr så mäter de inte järndepåerna utan de mäter ju bara järnet” som att den aktuella prov­tag­ningen inte går att göra på en vård­central. Både annonsören och mediekanalen har i sina yttranden medgivit att ferritinprovtagning kan göras gen­om ett vanligt blodprov som kan tas hos en vårdcentral. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman