Beslut

Ärende 1808-134
2018-11-15Anmäld reklam Påstående om näthandelsbutiken Komplett.se

Annonsör Komplett Services Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståendet ”Prismatchning” som står på annonsörens webplats i anslutning till marknadsförda produkter. Bredvid marknadsförda produkter står priset och härunder en gul knapp med texten ”Lägg i kundvagn”. Under denna knapp syns följande texter:

  • Prismatchning
  • 60 dagar öppet köp & fri retur
  • Fri frakt över 500:-

 

På första sidan på annonsörens webbplats syns längst upp till vänster texten ”Prismatchning” som länkas till en sida med följande text:

”Prismatchning – upp till 60 dagar efter köp*

Vår ambition är att alltid vara billigast i Sverige, och du ska vara säker på att när du handlar hos oss får du mark­­nadens bästa pris. Kortfattat innebär detta att om du hittar samma produkt billigare i en annan butik (i svenska butiker eller nätbutiker) täcker vi mellanskillnaden. Prislöftet gäller i hela 60 dagar efter köp, och du får ett presentkort från Komplett till ett värde av mellanskillnadsbeloppet.

För att få ett presentkort måste du kunna påvisa att du har hittat produkten billigare, genom att till exempel hänvisa till en produktsida eller liknande.

*Villkor: Prismatchning – Du tar emot ett presentkort (giltigt i 6 månader) från Komplett på mellanskillnads­beloppet, och gäller enbart för privatkunder. Prismatchning gäller mot priser från andra butiker i Sverige, eller nätbutiker registrerade i Sverige, och gäller försäljningspriset exkl. eventuella fraktkostnader. Produkten måste finnas i lager hos konkurrenten om vi skall matcha priset. Prismatchning gäller inte på kampanjer eller erbjud­and­en med ett begränsat antal. För att utnyttja prismatchning måste det vara en identisk produkt, något du kan läsa från tillverkarens artikelnummer som produkten är märkt med. Genom att använda prismatchning mot priser i svenskregistrerade nätbutiker kan det tillkomma fraktkostnad. Dokumentation måste därför innehålla slutpriset när alla val är gjorda. För att få ett presentkort till ett värde av mellanskillnaden måste du kontakta vår kundservice för att skicka in dokumentation. Kontakta oss via [email protected], chatt eller telefon­nummer 031 710 20 00”.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är prismatchning ett fenomen som blir allt vanligare bland butiker och webbshoppar. Vid besök på komplett.se informeras konsumenten om att köpet omfattas av prismatchning. Vad som däremot inte fram­går tydligt är att det som erbjuds är ett presentkort motsvarande mellanskillnaden. Konsumenten får alltså inte till­baka mellanskillnaden i pengar.

Andra aktörer som erbjuder prismatchning erbjuder konsumenten mellanskillnaden i pengarna. Anmälaren anser att det är vilseledande att använda uttrycket prismatchning, då ett presentkort på mellanskillnaden inte bör anses vara förenligt med den förväntade innebörden av att matcha priset eller erbjuda marknadens bästa pris. Detta då ett presentkort inte bör kunna likställas med pengar i mot­svar­ande belopp. Att denna information dessutom inte framgår tydligt för konsumenten, som själv måste hitta länken på annonsörens startsida för att kunna tillgodose sig villkoren och den verkligen betydelsen av erbjud­andet, gör marknadsföringen än mer vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Komplett Services Sweden AB (annonsören) länkar man numera till sidan som informerar om villkoren för prismatchning från alla produktsidor. På så vis är det enkelt för kunden att se de villkor som gäller. Vidare är det flera aktörer på marknaden som använder samma sorts budskap och tillhandahåller presentkort vid pris­match­ning. Det är normalt att ha särskilda villkor knutet till ett erbjudande och så länge annonsören är tydliga kring vad dessa villkor innebär så anser annonsören inte att budskapet är vilseledande.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av mål­grupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska prövas så som den såg ut vid anmälningstillfället.

Opinionsnämnden konstaterar inledningsvis att det som anmälaren påtalat och som nu är föremål för nämndens prövning är huruvida det är vilseledande att använda termen ”Prismatchning” när mellanskillnaden inte betalas tillbaka till kunden i pengar, utan med ett presentkort som endast kan användas hos annonsören.

Nämnden konstaterar vidare att termen ”Pris­matchning” har inte någon klart definierad innebörd. Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar termen som att annonsören betalar tillbaka mellan­skillnaden, om kon­sumenten hittar samma produkt till ett lägre pris i en annan svensk butik. Annonsören erbjuder dock här bara konsumenten ett present­kort på mellanskillnaden som gäller hos annonsören i sex månader. Reklamen är mot denna bakgrund vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Kristina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse, Axel Tandberg och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander