Beslut

Ärende 1805-79
2018-06-27Anmäld reklam Påståenden om trosskydd från Libresse

Annonsör Essity Hygiene and Health AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendena är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståenden som har publicerats på webbplatsen libresse.se. Under fliken ”Våra produkter” och därefter ”Daglig intimhygien” finns bland annat trosskyddet ”Normal Black”. På produkt­sidan för trosskyddet finns en förpackningsbild med bland annat texten ”Breathable like cotton underwear”. Till höger om bilden på förpackningen finns följande information:

”Prova vårt absorberande Daily Fresh trosskydd Libresse Normal Black. Libresse normal svarta trosskydd är speciellt designade för dina svarta trosor. Andningsbara som bomullstrosor och perfekta till daglig användning, så du alltid kan känna dig fräsch. Våra trosskydd med CurveFit ™ är speciellt designade för att följa din kropp och stanna på plats, oavsett vad du gör. Trosskyddet har en mjuk ovansida och håller dig torr och fräsch varje dag.

  • Absorberande trosskydd
  • Speciellt designat för svarta underkläder
  • Andningsbart, som bomullstrosor
  • CurveFit™
  • Utan parfym
  • Libresse Black trosskydd finns på Willys, Hemköp, Citygross och Coop”

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren har denne reagerat på att Libresse i marknadsföringen för t­rosskyddet, som inte är av bomull, beskriver det som "andningsbart, som bomull". Påståendet strider mot kravet i artikel 5 i ICC:s regler att reklam ska vara vederhäftig.

 

Annonsörens yttrande
Essity Hygiene and Health AB (annonsören) beslutade, trots att ha fått mycket goda testresultat i fråga om sina produkters andningsbarhet, att inte göra en jämförelse mellan sina produkter och bomullstrosor. Av den anled­ningen hävdade annonsören inte att trosskydden är ”andningsbara på samma sätt som bomullstrosor” utan att de är ”andningsbara, som bomullstrosor”. I och med den här formuleringen är budskapet tydligt att bomulls­trosor är kända för att vara andningsbara och att annonsörens produkter också är andningsbara. Det finns ingen hänvisning till något mått i jämförelsen, utan bara en hänvisning till standarden när det gäller andningsbarhet, och den standarden är bomullstrosor. Budskapet gäller konceptet andningsbarhet, det förekommer inte ens implicit någon jämförelse i fråga om kapacitet. Annonsören är fullt förvissade om att denna förklaring kommer att bidra till en förståelse för att annonseringen sker på ett korrekt sätt och inte ska anses vara vilseledande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att reklamen, med påståendena ”Andningsbara som bomullstrosor […]”, ”And­ningsbart, som bomullstrosor” och ”Breathable like cotton underwear”, ger intryck av att det marknadsförda trosskyddet är andningsbart på ett sätt likvärdigt bomullstrosor. Annonsören har inte visat att så är fallet. Påstå­endena är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman