Beslut

Ärende 1805-71
2018-08-15Anmäld reklam Banner för onlinecasino från Ninja Casino

Annonsör Elec Games Limited

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en banner för Ninja Casino och har publicerats på happypan­cake.com. Bilden visar en kvinna som sitter lätt bakåtlutad med händerna som stöd bakom sig i golvet. Kvin­nans högra ben är uträckt rakt fram, och det vänstra är uppdraget i vinkel mot golvet. Knäet lutar svagt utåt. Kvinnan iakttar något på avstånd. Kvinnan har på sig en svart skyddsoverall och en svart andnings­mask. Hen­nes långa röda hår är uppsatt i en hästsvans som faller fram över hennes vänstra axel. Bakgrunden består av grå betong. I övre delen av bilden finns rosa blommor. Till höger om kvinnan finns en orange cirkel med den versala texten ”Spela direkt utan registrering” och därunder den versala texten ”Spela nu!” en vit rundad rektangel.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren har nätcasinobolaget Ninja Casino en reklambild där en ninjaklädd kvinna sitter lätt tillbaka­lut­ad och särar lätt på benen. Det är uppenbart att de inte velat sätta fokus på en ninja, utan en beslöjad kvinna som särar på benen. En ninja skulle logiskt sett ha skildrats i en kampscen eller liknande. Hon sitter ner i en sexig pose, istället för att skildras som en ninja "bör" skildras, alltså med fokus på hens kampförmåga. Detta är inget annat än en motbjudande och sexistisk reklam som inte hör hemma på nätet.

 

Annonsörens yttrande
Elec Games Limited (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har valt att inte göra det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Opinionsnämnden konstaterar att kvinnan i reklamen är klädd i långärmad svart tröja och svarta byxor samt har sitt ansikte delvis täckt av en mask. Hennes pose är sittande och lätt bakåtlutad. Nämnden finner att varken kvinnans klädsel och pose är sådan att hon kan anses framställd som ett sexobjekt. Reklamen är därför inte könsdiskriminerande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Amjad Aloul, Sara Haraldsson, Christina Knight, Christina Nylander, Frida Stjernholm och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist