Beslut

Ärende 1806-109
2018-08-21Anmäld reklam Gatupratare med reklam för LPG-behandlingar från Purity One

Annonsör Purity One

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är stötande eller utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en affisch som har visats på en gatupratare utanför Purity Ones klinik i Mal­mö. Överst finns rubriken ”Ny Cellu M6 Alliance provbehandling med konsultation” följt av en ruta med prisupp­gift i stor stil. Under rutan finns en punktlista med information om behandlingarna där det bland annat står att behandlingarna ”reducerar fett, celluliter och stramar upp huden”. Till höger på affischen syns två kvinnor i profil med ansiktena vända mot kameran. Kvinnan längst till höger ser man främst ansik­tet på, och endast en liten del av hennes nakna överkropp. Hon lutar huvudet inåt och tittar leende in i kameran. Kvinnan till vänster sitter lutad med ryggen mot den högra kvinnans överkropp och hennes huvud hamnar strax under den högra kvinn­ans haka. Hon vrider huvudet åt sidan, mot kameran, och sneglar nedåt och bakåt mot den andra kvinnan. Hon håller sin ena arm framför sina bröst. Båda kvinnorna har håret stramt uppsatt och kammat i en sidbena. Fram­för kvinnan som sitter lutad står ”Fight for natu­ral beauty”. Längst ned på affischen finns Purity Ones logotyp till­sammans med kontaktuppgifter och en logotyp som innehåller texten ”LPG endomologie”. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren marknadsförs skönhetsbehandling mot celluliter som ser ut att rikta sig mot minderåriga/barn då anmälaren anser att en av modellerna ser ut som ett barn. Budskapet är att naturligt förekommande egenskaper ska bekämpas med en ytterst tveksam och onaturlig met­od för att man ska bli naturligt vacker. Nämnas bör att spädbarn ofta har celluliter. Det är stötande och oetisk reklam, placerad precis invid där många barn passerar på väg till och från bussen till sin intilliggande grund­skola. När man ser bilden där den visas på webbplatsen kan man se att det är en person som åtminstone har kommit in i puberteten. Men anmälaren tycker inte att det är uppenbart av bilden utanför kliniken.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Purity One (annonsören) arbetar företaget med LPG Endermologie, vilket annonsören marknadsfört med den anmälda affischen på en så kallad trottoarpratare. Annonsören skriver i korthet följande.

LPG Systems S.A (LPG) är ett franskt företag som är världsledande på maskinellt masserande behandlingar av vävnaden, inklusive bindväv.

LPG har låtit producera bilden som använts på affischen på den aktuella trottoarprataren inklusive slogan ”Fight For Natural Beauty”. Purity One har kortfattat i punktform gett korrekt information om behandlingen och den nya maskinen Alliance samt angett ett priserbjudande på provbehandling och konsultation.

LPG har i samband med lanseringen av sin nya maskin Alliance år 2017 tagit fram en hel svit av bildmaterial av synnerligen hög kvalitet, även ur ett konstnärligt perspektiv, utförda av fotografen Andréas Bitesnich. Bilden på affischen på den aktuella trottoarprataren ingår i denna bildsvit med professionella, vuxna fotomodeller med syfte att visa dem naturliga och utan make-up. Detta bildmaterial har använts över hela världen i över ett år och har inte fått kritik utan beröm. Avslutningsvis och mot bakgrund mot ovan har annonsören ingen förståelse för den kritik som riktas i anmälan eller att reklamen skulle strida mot ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Enligt artikel 1 andra stycket i ICC:s regler ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Anmälaren menar att reklamen för skönhetsbehandlingar mot celluliter ser ut att rikta sig mot minderåriga/barn. Enligt annonsören är modellerna vuxna.

Reklamombudsmannen finner inte att någon av kvinnorna ger intryck av att vara minderårig och konstaterar att det inte heller någonstans i annonsen nämns barn. Reklamen kan därför inte sägas vara stötande eller utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 första eller andra stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman