Beslut

Ärende 1805-96
2018-08-15Anmäld reklam Rabatterbjudande från frisörsalongen Salong Hype Hallarna

Annonsör Salong Hype Hallarna

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att rabatterbjudandet är vilseledande. Reklamen strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats i annonshäftet ”Idrottsrabatten” för orterna Halm­stad, Laholm, Väla och Båstad. I annonsen finns bland annat Salong Hypes logotyp varunder det finns två rabatt­erbjudanden punktade. Det ena erbjudandet lyder ”30 % rabatt på valfri vara” och det andra ”30 % rabatt på ett helt köp”. Längst ner i annonsen finns texten ”Erbjudandena gäller ord. pris och kan ej komb. med andra erbj.” och under detta kontaktuppgifter.

Uppgift om vem som producerat reklamen saknas.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är annonsen vilseledande. I annonsen står det 30 procent rabatt på valfri vara och 30 procent rabatt på ett helt köp. Även tilläggsinformation under att erbjudandena gäller ordinarie pris och kan ej kombiner­as med andra erbjudanden. Men salongen vägrar att ge rabatt för ett helt köp på klippning eller andra tjänster, utan enbart på sina varor. I den andra raden av erbjudandet står det dock klart och tydligt enbart köp inte vad för slags produkt.

Anmälaren känner sig vilseledd av reklamen för man köper häftet för 100 kronor för att kunna ta del av en massa lokala erbjudanden då antar man att det som står stämmer. Känns inte som att det kan vara okej att få erbjuda rabatter i ett häfte man som kund först har betalt pengar för och sen står inte butiken vid sitt ord och dessa idrottshäften säljs av en massa idrottsföreningar och kan antas beröra väldigt många människor.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören medger att det tyvärr har blivit ett mänskligt fel av en anställd. Tyvärr upptäcktes felet för sent och då hade alla häften tryckts. Alla anställda har blivit meddelade om situationen och att kunderna måste visa upp häftet innan så frisörerna kan meddela feltrycket. Lyckligtvis har annonsören bara haft problem med en person. Annonsören har inga problem med att betala ut mellanskillnaden. Ifall att det skulle ske igen så dras 30 procent av på köpet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Opinionsnämnden finner att rabatterbjudandet ”30 % rabatt på ett helt köp” i reklam för en frisörsalong ger intryck av att rabatten även gäller behandlingar som klippningar, då detta rimligtvis är den vanligaste typen av köp hos en frisör. Att det i anslutning till påståendet finns ett annat erbjudande som lyder ”30 % rabatt på valfri vara” förstärker intrycket av att rabatten på ”ett helt köp” också gäller klippningar och andra frisörtjänster. Rabatterbjudandet är därför vilseledande och det strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Amjad Aloul, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Christina Knight, Christina Nylander, Frida Stjernholm och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

 

Föredragande: Sofia Löfgren