Beslut

Ärende 0907-158
2009-12-22Anmäld reklam Erbjudanden om ”gratis” visitkort

Annonsör Vistaprint

Reklamproducent Uppgift saknas

Anmälare Privatpersoner (tre anmälningar)

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att användningen av uttrycket ”gratis” är vilseledande. Marknadsföringen strider därmed mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Marknadsföringen består av ett e-postutskick med ett erbjudande från Vistaprint om 250 gratis visitkort i färg och en visitkortshållare. Den som vill ta del av erbjudandet fyller i olika uppgifter på Vistaprints webbplats och klickar sig sedan vidare. Först efter att besökaren fyllt i ett antal uppgifter samt registrerat och loggat in sig framgår att lägsta kostnaden för att ta del av erbjudandet är 57 kronor exklusive moms. Kostnaden är enligt uppgift på webbplatsen en fraktkostnad.

 

Anmälan
Samtliga anmälare har reagerat mot att annonsören har skrivit ”gratis” när portokostnad tillkommer utan att det framgår förrän konsumenten fyllt i en mängd olika uppgifter. En anmälare har även reagerat mot att priset för frakten anges exklusive moms.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har beretts tillfälle att yttra sig men har inte inkommit med något yttrande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 7 i Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation får som huvudregel orden ”gratis” och liknande uttryck bara användas när erbjudandet helt saknar ett krav på motprestation från konsumenten. Undantag gäller när den enda motprestationen består i att konsumenten ska betala leveransomkostnader (porto m.m.), om uttaget för dessa inte överstiger säljarens ungefärliga självkostnad.

I den nu gällande marknadsföringslagen, som bygger på ett EG-direktiv, har kraven skärpts. Att använda sådana begrepp vid marknadsföring av en produkt är enligt den nya lagen alltid och utan undantag att anse som otillbörlig, om erbjudandet innebär krav på någon annan betalning från konsumentens sida än den oundvikliga kostnaden för att svara på erbjudandet och hämta eller betala för leverans av produkten. I det aktuella fallet har konsumenterna erbjudits ”gratis” visitkort men till en kostnad av 57 kr plus moms vilket inklusive moms är 71,25 kr. Enligt postens pristabell för inrikesfrakt kostar det 22 kr att skicka ett ekonomipaket under 250 gram. Reklamombudsmannen finner det inte troligt att porto­kostnaderna för leverans av 250 visitkort kostar mer än 22 kr. Användningen av ordet ”gratis” i den aktuella marknadsföringen har därmed stått i strid mot de normer för god marknadsföringsetik som gäller inte bara enligt ICC:s regler och svensk lag utan även mot normer som i övrigt gäller inom EU.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman