Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen prövar om anmäld reklam är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen är näringslivets självreglering och består av två prövande instanser: Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO). Genom beslut, utbildning och vägledning höjer och bibehåller RON och RO etiken i marknadskommunikationen.

RO:s kansli har sommarstängt 19 juli - 9 augusti.

Vilka influencerinlägg är reklam? Hur ska det framgå?

Reklamombudsmannen välkomnar finansiärer till ett morgonwebbinarium den 24 augusti om:

1. gränserna mellan influencer marketing och influencernas egna inlägg samt

2. hur reklam på sociala medier ska utformas så att det tydligt framgår att det är reklam.

 Mer info och anmälan.

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­unikation. Prövningsgrunderna kan bland annat vara vilseledande, stötande, smygreklam eller att den är diskriminerande. 

Anmäl reklam

Omvärldsbevakning

Det gick tyvärr inte att hämta omvärldsbevakningen.