Press

För bilder som är fria att publicera se denna sida. För info om antalet anmälningar och ärenden per år se denna sida.

Reklamombudsmannen har endast tillstånd att visa reklam på denna webbplats och i utbildningssyfte. Vi ber därför andra som vill använda prövad reklam att själva kontakta annonsören och fråga om de tillstånd som behövs.

Senaste pressmeddelandet

Pressmeddelande 190522

16 nya beslut från Reklamombudsmannens opinionsnämnd om smygreklam på Instagram

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har nyligen prövat 16 ärenden som förtydligar praxis om vad som gäller för influencers reklammarkering i inlägg på Instagram.

Läs mer