Nej till reklam

Adresserad direktreklam
Kontakta Swedma om du inte vill ha viss adresserad reklam. Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen. 

Oadresserad direktreklam
Sätt en skylt med texten "Nej tack – ingen reklam" på brevlådan. Samhällsinformation, som kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar, får du ändå. 

Telefonförsäljning
Ring Nix-telefon på 077-228 00 00 om du vill spärra din telefon för obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte. Mer information om Nix-telefon hittar du på nixtelefon.org.

Om du blir uppringd av telefonförsäljare som du inte är kund hos trots att du registrerat dig i Nix kan du anmäla detta till NIX-nämnden som tar emot anmälningar angående direktreklam. 

Reklam till mobiltelefon
Enligt marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka sms eller mms i marknadsföringssyfte till mobiltelefon utan att konsumenten först samtyckt till det. Swedma, som är en intresseorganisation för företag som arbetar med direktmarknadsföring, har tillsammans med Kontakta som företräder företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och i digitala kanaler, tagit fram etiska regler för telefonförsäljning som säger att telefonsamtal i marknadsföringssyfte till mobiltelefon bara är tillåtet till befintliga kunder.

Om du blir uppringd eller får sms av telefonförsäljare som du inte är kund hos kan du anmäla detta till NIX-nämnden som tar emot anmälningar angående direktreklam. 

Intressebaserad reklam på internet
Intressebaserad marknadsföring på internet, OBA (Online Behavioral Advertising), är reklam baserad på insamling av uppgifter om användares surfande på olika webbplatser från en viss dator/enhet. Reklamen baseras på cookies som sätts i din webbläsare från sajter som du surfar på. 

Det ska tydligt framgå om du får se reklam på grund av ditt tidigare surfande på nätet. Denna symbol ska visas på sådan reklam:  

 OBA symbol

Om du inte vill se sådan intressebaserad reklam kan du besöka www.youronlinechoices.com/se/ för att klicka i vilka annonsnätverk du inte vill ta emot reklam ifrån. Denna information sparas som en cookie, så om du rensar dina cookies måste du göra valen på nytt.

Inte all reklam på nätet visas på grund av ditt tidigare surfande. Du kommer se reklam på internet även om du tackar nej till intressebaserad reklam.

E-postreklam
Det är förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd till privatpersoner. Mer information om detta och möjligheter att anmäla sådan e-postreklam hittar du hos Konsumentverket