Vetenskapliga rådet

Reklamombudsmannens vetenskapliga råd har till syfte att verka för forsk­ning inom etik i reklam och marknadskommunikation. Rådet förmedlar även insikt om RO:s arbete till såväl praktiker och akademiker. Målsättningen är att öka informationsutbytet mellan akademin och näringslivet. 

Rådet verkar huvudsakligen inom tre områden: forskning, information och stöd till RO:s verksamhet. 

Ordförande

  • Sanna Wolk, professor i immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt (IMK) vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet

 

Medlemmar

  • Anja Hirdman, professor vid enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet
  • Jacob Östberg, professor i reklam och PR, Stockholm Business School, Stockholms universitet
  • Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet