Beslut

Reklam prövas av Reklamombudsmannen (RO) eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO prövar uppenbara fall, RON prövar mer svårbedömda fall. RO och RON prövar reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Du kan söka nedan efter beslut från RO eller RON, samt filtrera sökningen på prövningsgrund (artikel i ICC:s regler), annonsör, bransch, media och datum. Du kan även fritextsöka. 

Alla friande och fällande beslut publiceras, samt principiellt viktiga avvisningsbeslut sedan 2012.

 

Uppdatering av artikelnummer i ICC:s regler

Från och med den första juli 2019 tillämpar RO och RON ICC:s uppdaterade regelverk. Detta innebär att vissa artiklar har fått nya nummer. Se listan nedan.

Nuvarande artikel Tidigare artikel
Artikel 2: Socialt ansvar, diskriminering Artikel 4
Artikel 3: Goda seder Artikel 2
Artikel 4: Hederlighet Artikel 3
Artikel 2: Spela på rädsla Artikel 4
Artikel 2: Överse med våld Artikel 4
Artikel 6: Bevisning Artikel 8
Artikel 7: Reklamidentifiering Artikel 9
Artikel 8: Avsändare, identitet Artikel 10
Artikel 9: Vetenskapliga data/termer Artikel 6
Artikel 10: Gratis och garanti Artikel 7
Artikel D1: Miljöpåståenden Artikel E1

 

Statistik i grafer

För en mer avancerad sökning som genererar statistiken i grafer sök här.

 

Sök i beslutsdatabasen

Visar 30 beslut av totalt 2540