Beslut

Reklam prövas av Reklamombudsmannen (RO) eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO prövar uppenbara fall, RON prövar mer svårbedömda fall. RO och RON prövar reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Reglerna uppdaterades 2019. Se mer info här.

Du kan söka nedan efter beslut från RO eller RON, samt filtrera sökningen på prövningsgrund (artikel i ICC:s regler), annonsör, bransch, media och datum. Du kan även fritextsöka.  Alla friande och fällande beslut publiceras (samt principiellt viktiga avvisningsbeslut sedan 2012).

För närvarande går det inte att se reklamfilmerna då de spelades i Flashplayer som inte längre stöds av browsers. Webbplatsen kommer inom kort att uppdateras i sin helhet och filmer kommer då visas i ett nytt format.

 

Sök i beslutsdatabasen

Visar 30 beslut av totalt 2655