Statistik

Här kan du söka statistik baserad på de beslut som är publicerade i vår databas , och direktgenerera grafer. Du kan söka på antal beslut, prövningsgrunder, branscher och medieslag över tid sedan 2009. 

Antalet anmälningar som visas är enbart anmälningar som lett till beslut som är publicerade i databasen. Avvisade, hänvisade och avskrivna anmälningar samt anmälningar under handläggning är inte inkluderade.

Tänk på att:

  • Vissa avvisningsbeslut och anmälningar som inte har lett till ett publicerat beslut i databasen syns inte;
  • flera anmälningar kan finnas i ett beslut, vilket gör att det finns fler anmälningar än vad det finns beslut;
  • en reklam kan prövas på flera prövningsgrunder, exempelvis både vilseledande och diskriminerande. 


Året i grafer 2019 (pdf)

 

Sammanfattning av årlig statistik

Årsredovisningar

 

Generera grafer: