Beslut

Ärende 1510-197
2016-01-20Anmäld reklam Dekor på en skåpbil för strippklubben Club Privé

Annonsör Midoliba AB

Anmälare Privatpersoner (åtta)

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är stötande och könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artiklarna 1 och 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommu­nika­tion.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en bil med reklam för Club Privé. Bilen kör bland annat omkring i Stockholms inner­­stad. bildKvin­norna på bilderna är avklädda och intar sexuella poser. På höger sida av bilen finns en stor bild av en kvinna endast klädd i stayups. Hon står upp och svankar samt grenslar en stor champagneflaska. Till vänster om bilden står i vita bokstäver ”Lounge & bar, massage, pools, vip rooms, striptease”.  På baksidan syns en kvinnorumpa klädd i stringtrosa där bilens dörr­handtag, som är cirkelformat, hamnar mellan skinkorna. Runt rumpan syns champagneflaskor, glas och sedlar. I övrigt finns uppgifter om annonsörens namn, gatu- och webb­adress samt öppettider.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Samtliga anmälare anser att reklamen är könsdiskriminerande. En av anmälarna anser även att reklamen är stötande.

 

Annonsörens yttrande
Annonsörens skriver i huvudsak att man inte anser att reklamen är stötande eller diskriminerande. Annonsören består av 95 % kvinnor och det är kvinnor som driver bolaget.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Enligt artikel 4 första stycket får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som könsdiskriminerande om den framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt på ett kränkande sätt (objektifierande reklam). Det har även enligt praxis betydelse för bedömningen om reklamen har nära koppling till den marknadsförda tjänsten.

Opinionsnämnden finner att den anmälda reklamen har ett rent pornografiskt innehåll där nakna kvinnor fram­ställs som sexobjekt i utmanande poser.

Reklamen som innehåller pornografiska bilder syns på stora bilder på en bil som körs runt i stadsmiljö, i det offentliga rummet. På det sättet exponeras reklamen för ett stort antal människor utan att de kan undgå den.

Det kan enligt nämnden antas att reklamen väcker anstöt hos många som ser reklamen. Den är därför stötande och strider mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

För frågan om reklamen också är könsdiskriminerande noterar nämnden att reklamen i och för sig har en koppling till den marknadsförda tjänsten striptease. Kvinnorna på bilderna är enbart klädda i stringtrosor eller stayups och visas i utmanande poser och med attribut. Den ena bilden är beskuren och visar enbart en kvinnas rumpa klädd i stringtrosor centrerad kring ett dörrhandtag. Den andra bilden visar en kvinna som svankar och grenslar en stor flaska. Reklamen har exponerats på ett påträngande sätt i det offentliga rummet. Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter, där nämnden lägger särskild vikt vid sättet som reklamen visats på, finner nämnden att reklamen framställer kvinnorna som rena sexobjekt på ett sätt som kan anses kränkande för kvinnor i allmänhet. Reklam­en är därför könsdiskri­min­erande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Susanna Eneteg, Harriet Gillberg, Jonas Linnér, Stefan Melesko, Christina Nylander, Thelma Kimsjö, Göran Riegnell, Helena Westin och Malou Örner.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander