Beslut

Ärende 1605-113
2016-08-30Anmäld reklam Dekor på Club Privés skåpbil

Annonsör Club Privé

Anmälare Sveriges Kvinnolobby

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av bild och text med reklam för strippklubben Club Privé som har visats på en röd skåpbil. Till vänster på bilens långsida finns i vitt texten ”Rådmansgatan 46, Striptease, Lounge & Bar, Jaquzzi, Massage, VIP Rooms”. Till höger om texten finns en bild på tre kvinnor som poserar bredvid varandra. De syns från strax under höfterna och uppåt och har på sig svarta underkläder/svart bikini. Alla tre tittar in i kameran och två av kvinnorna leker med handen i håret. Club Privés logotyp är placerad så den täcker kvinnornas ben.

Uppgift saknas om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att reklamen fokuserar på kvinnornas kroppar och framställer dem som sexobjekt. Det är extra allvarligt när reklamen exponeras på ett påträngande sätt i det offentliga rummet och är svår att undvika. Bilden är grovt objektifierande och kränkande och därmed könsdiskriminerande.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande vara könsdiskriminerande (objektifierande reklam).

Enligt praxis anses det vara kränkande när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon koppling till den marknadsförda produkten. Utformningen av reklamen, till exempel val av klädsel, modell, poser och miljöer påverkar bedömningen.

Opinionsnämnden konstaterar inledningsvis att själva den marknadsförda tjänsten, striptease, inte är något som nämnden kan pröva då nämndens uppgift enbart är att pröva reklam – inte att pröva produkter och tjänster i sig.

Nämnden finner i och för sig att kvinnorna, genom sin klädsel, framställs som sexobjekt. Framställningen av kvinnorna har dock en tydlig koppling till den marknadsförda tjänsten striptease. Inte heller framställ­ningen i övrigt kan anses vara kränkande för kvinnor i allmänhet. Reklamen som sådan är därför inte könsdiskrimin­er­ande i reglernas mening och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Thelma Kimsjö, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Göran Riegnell, Mats Rönne, Adam Svensson, Axel Tandberg, Irene Wanland och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig