Beslut

Ärende 2102-50
2021-04-28Anmäld reklam Reklam för bredband och tv från Com Hem

Annonsör Tele2 Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på comhem.se. På första sidan på webbplatsen visas texten ”Kampanjdagar på Com Hem” i versaler. Under står texten ”Halva priset på bredband och tv. Utan bindningstid!” och under det finns en blå knapp med texten ”Se vad du kan beställa”. Därunder syns ett vitt fält med följande text ”Tv & Play Tv Hub och Comhem Play ingår. Ingen bindningstid”, ”Bredband upp till 1200 mbit/s. Ingen bindningstid” och ”Mobiltelefoni Med täckning i världsklass. Ingen bindningstid”.

Under detta listas sex erbjudanden: Bredband 300, Tv bas HD, Tv Silver Flex, TV Guld, Discovery+ Total och

V Sport Series & Film. För varje erbjudande visas en bild och prisuppgifter samt i mindre stilgrad mer informati­on om erbjudandet. För de fyra första erbjudandena anges ”Ingen bindningstid” under beskrivningen av respektive erbjudande. För de två sista, Discovery+ Total och V Sport Series & Film anges ”Kampanjpriset gäller hela bind­ningstiden, 12 månader” och ”Bindningstid ett år”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. På startsidan visas en sektion med texten "Kampanjdagar på ComHem halva priset på bredband och tv. Utan bindningstid!". Klickar användaren vidare listas ett antal erbjudanden. Företaget skriver att de har kampanjdagar och poängterar att det är "utan bindningstid". Av de sex produkter som ingår i kampanjen är det två produkter (Discovery+ Total och V Sport Series & Film) som ändå har tolv mån­aders bindningstid.

 

Annonsörens yttrande
Tele2 Sverige AB (annonsören) beklagar att anmälaren uppfattar reklamen som vilseledande. Det är dock tydligt att annonsören erbjuder bindningsfritt abonnemang på tv och/eller bredband på comhem.se. Erbjudandet nämner inget om tv-paket som inte heller omfattas av erbjudandet, vilket är det som anmälaren har synpunkter på. Annonsören tar dock till sig att det kan vara otydligt att förstå skillnaden mellan erbju­danden på tv/bredband och tv-paket för en konsument och kommer att beakta detta för framtida kampanjer.

Med det sagt finns det dock ingen otydlighet i reklamen, utan det är dels tydligt att det rör tv/bredband och annonsören var väldigt tydlig och kommunicerade bindningstiden för de båda tv-paketen tillsammans med övrig information om tv-paketen. Annonsörens uppfattning är därmed att reklamen inte är vilseledande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens vär­de och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunder­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar konsumenter som är intresserade av att köpa bredband och tv-kanalpaket från annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande att annonsören skriver ”utan bindningstid". Av de sex produkter som ingår i kampanjen är det två produkter som ändå har tolv månaders bindningstid.

Enligt annonsören är det tydligt att erbjudandet avser bindningsfritt abonnemang på tv och/eller bredband på comhem.se. Erbjudandet nämner inget om tv-paket som inte heller omfattas av erbjudandet. Annonsören kommunicerade tydligt bindningstiden för de båda tv-paketen tillsammans med övrig information om tv-paketen.

Reklamen som syns högst upp på webbplatsens startsida har följande text ”Kampanjdagar på Com Hem”, ”Halva priset på bredband och tv. Utan bindningstid!". Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskon­sument sannolikt uppfattar reklamen på startsidan som att halva priset på bredband och tv utan bindningstid gäller under kampanjdagarna och omfattar såväl tv/bredband som tv-paket. Reklamombudsmannen finner vidare att den information som ges på den efterföljande kampanjsidan vid en flyktig läsning inte ger konsumenten sådan kompletterande information som neutraliserar det vilseledande intrycket som reklamen på start­sidan ger. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman