Beslut

Ärende 2105-105
2021-05-31Anmäld reklam Reklam för uthyrning av vattenskotrar från Jet Ski Göteborg

Annonsör Jet Ski Göteborg

Anmälare Fyra privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg som har publicerats på Instagramkontot ”hyrjetskigoteborg”. Inlägget består av bild och text. Bilden visar en kvinna som gränslar en vattenskoter. Bilden är tagen snett bakifrån, från sidan, och vis­ar kvinnan i en minimalistisk röd baddräkt med öppen rygg och som bakifrån ser ut som en string­­­­­trosa. Kvinnan har putande rumpa. Hennes vänstra bröst kan skymtas, men döljs något av skugga och kvinnans långa hår som blåser fram. Bilden är beskuren vid kvinnans axlar och, nertill, i höjd med hennes vän­s­tra ankel. Vatten­skotern syns från den bakre delen av sätet fram till styret. Mitt i bilden står den versala texten ”25 maj öppnar vi för uthyr­­ning”. Texten i inlägget under bilden lyder ” 25 maj 2021 öppnar vi för uthyrning ingen i Hinsholmen/­Långe­drag. Vattenskotern ligger fulltankad och väntar på nya äventyr…”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälningarna
Enligt anmälarna är reklamen objektifierande och könsdiskriminerande.Ena anmälaren anser att annonsören ”säljer grej med tjej”. Total objektifiering när föraren inte bara redu­ceras till enbart kropp, utan till enbart kropps­delar. Huvudet bortkapat, i blickfånget syns sidan av ena bröst­­et och en put­ande rumpa som gränslar produkt­en. Den andra anmälaren anser att reklamen är sexistisk och att kvinnan objektifieras totalt då hon inte ens har något huvud. Den tredje anmälaren anser att reklamen är sexistisk eftersom det är helt irrelevant att visa den lättklädda kvinnan. Enligt den fjärde anmälaren är kvinnans enda syfte i reklamen att visa sina särade skinkor och sitt halva bröst. Det tydligaste och första man ser är hennes rumpa.

 

Annonsörens yttrande
Jet Ski Göteborg (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 2 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) får reklam inte vara diskriminerande i fråga om bland annat kön.

Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är ned­vär­d­erande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Enligt anmälarna är reklamen sexistisk och objektifierande. Huvudet är bortkapat, i blickfånget syns sidan av ena bröst­­et och en putande rumpa som gränslar produkten. Det är irrelevant att visa den lättklädda kvinnan.

Reklamombudsmannen konstaterar att i reklamen för uthyrning av vattenskotrar visas en bild på en kvinna som gränslar en vattenskoter klädd i en minimalistisk röd baddräkt.

Kvinnans putande rumpa är fokus i reklamen och hennes ena bröst kan skymtas. Bilden är beskuren vid kvin­nans axlar och, nertill, i höjd med hennes vänstra ankel.

Reklamom­buds­mannen finner att kvinnan på bilden framställs som ett sexobjekt. Denna framställning av kvinnan saknar koppling till den marknadsförda tjänsten uthyrning av vattenskoter, vilket därför är nedvär­der­ande för kvinnor i allmänhet. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

Reklamombudsman