Beslut

Ärende 2004-104
2020-09-02Anmäld reklam Reklam för kuddar från Lushdream

Annonsör Lushdream

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande och innehåller en vilseledande rekommendation. Den strider därmed mot artiklarna 5 och 13 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. Inlägget består av två olika bilder och text. Den första bilden är lätt suddig och visar ansiktet av en man som tittar in i kameran. Mannen har glasögon, vitt hår och vit mustasch. Han har på sig något som ser ut som en vit rock och mörk slips. Bilden är beskuren vid mannens axlar och i den nedre delen av bilden syns en vit textruta. I textrutan står ”’För att ladda upp ny energi i din kropp på natten behöver du en tydlig väg där näringsämnena kan flöda…’ Professor Hopkins”

På den andra bilden syns rosa och lila neonlampor som lyser upp en stad. Bilden är tagen uppifrån och visar en bilväg som omges av höga hus. Mitt i bild finns en vit textruta där det står ”Okita Kato tjänade sin förmögenhet genom att utveckla framtidens teknik”. 

Ovanför de båda bilderna står annonsörens namn och texten ”Sponsored”. Nedanför bilderna finns en länk till annonsörens webbplats och en ruta med den versala texten ”Learn more”. Sedan står rubriken ”Njut av din bästa sömn någonsin” följt av ”Denna 80-åring lever som en 30-åring genom att uppleva en fantastisk och vilsam sömn med LushDream (sov-emoji). Längst ner står texten ”Läs mer här (pek-emoji) och annonsörens webbsida. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. I reklamen påstås att en av Japans rikaste personer, Okita Kato, skulle ha utvecklat den marknadsförda kudden på äldre dagar för att återfå sin energi. Enligt anmälaren existerar inte Okita Kato, utan mannen i reklamen är istället en kinesisk modell vid namn Wang Deshun. I reklamen finns ett citat från en professor Hopkins som av allt att döma inte heller finns, utan är påhittad, förmodligen efter Johns Hopkins University. 

 

Annonsörens yttrande
Lushdream (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. 

Enligt artikel 13 i ICC:s regler får marknadskommunikation innehålla eller åberopa intyg, rekommendationer eller förstärkande dokumentation (till exempel tester) endast om de är äkta, relevanta och kan styrkas. Föråldrade eller av andra skäl inaktuella och därför vilseledande intyg, rekommendationer etcetera får inte användas. Om en rekommendation eller ett intyg är betalt eller sponsrat ska information om detta lämnas på lämpligt sätt såvida det inte framgår redan av kommunikationens typ och utformning. 

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består av konsumenter som köper eller kan tänka sig att köpa från annonsören.

Enligt anmälaren innehåller reklamen en påhittad person och en påhittad rekommendation. Annonsören har inte yttrat sig.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendena ”Okita Kato tjänade sin förmögenhet genom att utveckla framtidens teknik” och ”’För att ladda upp ny energi i din kropp på natten behöver du en tydlig väg där näringsämnena kan flöda…’Professor Hopkins”. Annonsören har inte styrkt dessa påståenden och inte heller visat att rekommendationen är äkta. Reklamen är därför vilseledande och innehåller en vilseledande rekommendation och strider därmed mot artiklarna 5 och 13 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman