Beslut

Ärende 2006-154
2020-09-02Anmäld reklam Reklam för ögonbrynspenna från Posture Clothing ApS

Annonsör Posture Clothing ApS

Anmälare Privatperson

Uttalande 
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståenden på eyebrowtattoo.se/products/eyebrow-ny-se. På webbsidan som är en webbshop marknadsförs en ögonbrynspenna genom text, bilder och film.

På ett ställe finns det en blå ruta med den vita, versala texten "Bara idag!”. Därunder finns en gul ruta där det står ”449SEK" i vitt. 

Längre ned på sidan finns det en ruta med en raket och därunder rubriken ”Leveranstid” samt texten ”Alla våra beställningar levereras inom 1-2 dagar”. 

Ännu längre ned på sidan finns rubriken ”Leveranstid” och därunder texten ”Vi strävar alltid efter att ha kortast möjliga leveranstid. Därför skickar vi också från vårt lager varje dag, och använder de snabbaste fraktsätten på marknaden. Därför kan du vara säker på att få en snabb och säker leverans. Vi använder oss alltid av säkra betalningssätt. Alla våra betalningssätt är godkända av myndigheterna. Du kan därför tryggt handla hos oss”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet "Bara idag!” vilseledande eftersom texten står där varje dag. Vidare är texten  

"Alla våra beställningar levereras inom 1-2 dagar" och ”Därför skickar vi också från vårt lager varje dag, och använder de snabbaste fraktsätten på marknaden” vilseledande. Anmälaren beställde produkten för tre veckor sedan utan att ha fått någon leverans.

 

Annonsörens yttrande 
Posture Clothing ApS (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas samt leveransvillkor.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Målgruppen är sannolikt konsumenter som kan tänka sig att köpa produkten av annonsören.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. 

Enligt anmälaren är påståendena "Bara idag!”, "Alla våra beställningar levereras inom 1-2 dagar" och ”Därför skickar vi också från vårt lager varje dag, och använder de snabbaste fraktsätten på marknaden” vilseledande. 

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendena "Bara idag!”, ”449SEK", ”Alla våra beställningar levereras inom 1-2 dagar” och ”Därför skickar vi också från vårt lager varje dag, och använder de snabbaste fraktsätten på marknaden”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendena ordagrant. Annonsören har inte lämnat uppgifter som styrker att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman