Beslut

Ärende 2008-186
2020-10-19Anmäld reklam Facebookreklam för däck- och hjulbyte hos Premium Auto

Annonsör Premium Auto

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Premium Autos Facebooksida. Inlägget består av en bild med ett bilhjul som visas till vänster mot en svart bakgrund. Till höger syns en kvinna. Hon är klädd i en lila topp som slutar strax under bysten och matchande underdel. Kvinnans mage är bar. Kvinnan ler glatt och håller händerna i höjd med axlar och huvud på ett sätt som ser ut som att hon dansar. Uppe till höger i bild står i versal vit text mot svart bakgrund orden ”Hjulbyte” och ”Däckbyte” under varandra och därefter ”199:-” i röd text. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen könsdiskriminerande. Det är inte på något sätt relevant att visa en lättklädd kvinna i samband med däckbyte. 

 

Annonsörens yttrande
Premium Auto (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 2 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Könsdiskriminerande reklam prövas enligt följande kriterier:

  1. Objektifierande reklam: Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.
  2. Schabloniserande reklam: Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män.
  3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen marknadsför däckbyte. Reklamombudsmannen konstaterar vidare att framställningen av kvinnan, klädd i en kort topp och underdel som visar en stor del av hennes mage, saknar koppling till den marknadsförda produkten däckbyte. Reklamen är därför nedvärderande på ett sätt som är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor i allmänhet och den strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman