Beslut

Ärende 2005-108
2020-09-29Anmäld reklam Reklam för solarietjänster från Tanexpress

Annonsör Tanexpress Investment AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är könsdiskriminerande och vilseledande. Den strider därmed mot artiklarna 2 och 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Facebooksidorna ”TanExpress-Väsby” och ”TanExpress-Märsta”. Inlägget består av text och bild. Inledningen av texten lyder ”Börja veckan på bästa sätt hos oss (hjärtögon-emoji) Välkommen till oss för den perfekta färgen och för att fylla på med D-vitamin som stärker immunförsvaret…”. Bilden visar en kvinna i förgrunden och ett öppet, påslaget solarium. Bilden är tagen bakifrån och är beskuren så att kvinnan syns från rumpan och uppåt. Hon har på sig vit spets-bh och vita stringtrosor. Hon har händerna i midjan och svankar. Hennes hud är brunbränd och hennes blonda hår är uppsatt i en knut. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren framställer reklamen kvinnor på ett könsdiskriminerande sätt. 

 

Reklamombudsmannen
Reklamombudsmannen har på eget initiativ ifrågasatt vederhäftigheten avseende påståendet ”Välkomna till oss för den perfekta färgen och för att fylla på med D-vitamin som stärker immunförsvaret”. 

 

Annonsörens yttrande
Tanexpress Investment AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 2 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön.

Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objektifierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats. 

Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller genom överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis användbarhet, prestanda och effektivitet. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga. Målgruppen i detta fall består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig att sola solarium hos annonsören.

Enligt anmälaren framställer reklamen kvinnor på ett könsdiskriminerande sätt. Reklamombudsmannen har på eget initiativ ifrågasatt vederhäftigheten avseende påståendet ”Välkomna till oss för den perfekta färgen och för att fylla på med D-vitamin som stärker immunförsvaret”. 

Opinionsnämnden prövar först om reklamen är könsdiskriminerande. Nämnden konstaterar att kvinnan är klädd i vit spets-bh och vita stringtrosor, att hon svankar samt att bilden är beskuren så att hennes rumpa, rygg och hår är i fokus. Hennes ansikte syns inte. Nämnden finner att kvinnan framställs som ett sexobjekt. Att hon visar mycket hud kan i och för sig anses ha koppling till den marknadsförda produkten. Nämnden finner dock inte att detta motiverar en framställning av kvinnan som sexobjekt. Framställningen är därmed nedvärderande för kvinnor i allmänhet. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler.

Nämnden prövar därefter om reklamen är vilseledande. Nämnden konstaterar att det i reklamen påstås ”Välkommen till oss för den perfekta färgen och för att fylla på med D-vitamin som stärker immunförsvaret…”. Annonsören har inte inkommit med någon bevisning som styrker påståendet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.Mikael Pauli

ordförande 

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enquist, Anna Lidström, Patrik Löfberg, Christina Knight, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander