Beslut

Ärende 1407-164
2014-09-23Anmäld reklam Reklam för abonnemang från Tele2

Annonsör Tele2 Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammaren regler för reklam och marknadskommunikation.

  

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av bild och text på www.tele2.se. Under fliken ”Privat” och ”Mobiltelefoni” kan man välja bland annat mobilen Sony Xperia Z2. När man har valt mobil finns till vänster en bild på mobilen och till höger står namnet samt information om modellen. Nedanför informationen finns dels en ruta med rubriken ”Mycket mer datamängd till samma pris”, dels en svart ruta vari HBO Nordics logotyp finns till vänster. Till höger om logotypen står ”Ingår i 6 månader. Vid val av abonnemang med 3 GB data eller mer. Läs mer” samt den klickbara texten ”Läs mer”.

Till höger finns en större ruta som det står ”Beställ med abonnemang:” ovanför. Inuti rutan är abonnemanget ”Maxi Unlimited 2013 valt”. I rutan finns även information om bland annat månadskostnad, bindningstid, lager­status och leveranstid samt möjlighet att ändra abonnemang. Längst ned till höger i rutan finns en grön knapp med den klickbara texten ”Beställ”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att denne beställde en förlängning av sitt Tele2-abonnemang "Maxi" och på beställningssidan står det klart och tydligt att HBO Nordic ingår i sex månader när det gäller abonnemang med datamängder om tre gigabyte och över. I anmälarens abonnemang ingår tio gigabyte data per månad varför denne utgick från att erbjudandet gäller. Någon månad senare tog anmälaren upp frågan med Tele2:s kundtjänst som då säger att det bara gällde vissa abonnemang, där anmälarens inte ingick. Senare tittar anmälaren på beställningssidan igen och under en länk kan man läsa det finstilta, men vid beställningen ser det ut som att HBO Nordic ingår.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören medger att annonseringen är felaktig och beklagar felet. Denna annons är dock sedan länge borttagen. Kunden har dock kontaktats och erhållit sex månader HBO fritt enligt den felaktiga annonsen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumenten val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att bilden på HBO Nordics logotyp bredvid texten ”Ingår i 6 månader. Vid val av abonnemang med 3 GB data eller mer. Läs mer” reklamen ger intryck av att HBO Nordic abonnemang ingår i sex månader vid beställning av mobilabonnemang med tre gigabyte data eller mer. Annonsörens medger att så inte är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman