Beslut

Ärende 2007-163
2020-09-02Anmäld reklam Reklam för tennisklänningar från Tennis-Point

Annonsör Tennis-Point GmbH

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sökresultat på google.se. Högst upp i resultat står annonsörens webbadress tennis-point.se. Under följer texten ”Klänningar köp online | Tennis-Point”. Nedanför följer texten ”Med tennis­klänningar kan damspelarna frescha upp sitt spel och skapa sin unika stil. Spelar du i en imponerande tennis­klänning får du många manliga supportrar!”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen kränkande mot kvinnor.

 

Annonsörens yttrande
Tennis-Point GmbH har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 2 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön.

Könsdiskriminerande reklam prövas enligt följande kriterier:

  1. Objektifierande reklam: Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.
  2. Schabloniserande reklam: Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män.
  3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen marknadsför tennisklänningar och har visats som ett sök­res­ul­tat på google.se. Reklamombudsmannen konstaterar vidare att texten ”Spelar du i en imponerande tennisklänning får du många manliga supportrar” framställer kvinnor på ett plumpt och sexuellt anspelande sätt. Framställningen av kvinnor på detta sätt saknar koppling till de marknadsförda produkterna, klänningar. Reklamen är därför nedvärderande på ett sätt som är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor i allmänhet och den strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman