Beslut

Ärende 1703-52
2017-05-03Anmäld reklam Blogginlägg om faktureringstjänster från Ukko

Annonsör SLP Group AB

Influencer Desirée Nilsson/Dessie

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett blogginlägg som har publicerats på webbplatsen dessies.se. Rubriken i inlägget lyder ”Nya utmanare från Finland”. Under rubriken finns en skärmdump av en artikel från webbplatsen digital.di.se. Sedan följer texten:

”När jag ändå satt vid datorn och bloggade så passar jag på att länka till en artikel som Digital DI skrev om Ukko.se förra veckan! ”Het bransch får nya utmanare från Finland!” Grymt ju!! Blir så sjukt stolt när jag får se hur Ukko bara växer och växer, och allt eftersom att jag är ambassadör för dom så känns det ju naturligtvis extra roligt.

”Allt fler vill kunna fakturera för och administrera frilansuppdrag och extrajobb utan att starta eget företag” skriv­er digital di, och det är ju så sant. Det är ju en av anledningarna till att jag verkligen står bakom det här företag­et, eftersom att jag själv gör mycket jobb, där det krävs fakturering. Jag står själv bakom som ”egen företagare” men använder personligen UKKO, som till min fördel är mycket lättare eftersom att jag slipper ta hand om allt själv. För jag vet ju själv att det kan vara svårt och krångligt att som egen företagare ha koll på allting och man riskerar även att göra fel ibland om man inte har super bra koll. Men använder du Ukko så är du lättföretagare och slipper allt det. Ordet lättföretagare brukar vi säga eftersom att man är någonstans mitt i mellan att vara anställd med att driva eget företag. Och det är ju precis så det är!

Gör du ett jobb på frilans och behöver få ut dina pengar lätt, utan att behöva krångla med pappersarbete och sånt så är det ju otroligt smidigt att använda Ukko för att kunna plocka ut sin lön, göra avdrag m.m, men även så om du till exempel har många olika affärsdrömmar som du vill testa på – så är Ukko ett mycket bättre alternativ än att starta eget, för då slipper du starta nya företag hela tiden. Då kan du istället göra dina jobb, och låta Ukko sköta resten :) Jag har till och med vänner som faktiskt redan har egna företag, men hellre använder Ukko av just den anledningen. Att Ukko liksom tar hand om allt är ju verkligen en lyx, du spar ju en massor med tid genom att använda ukko istället för att göra allting själv till exempel. Då kan du ju istället lägga den tiden på att komma på nya jobb/drömmar du har och vill förverkliga =)

Nu ska jag själv skicka en faktura genom att använda deras tjänst, så jag tänkte visa er steg för steg hur jag gör – och hur smidigt det faktiskt är så kanske ni får en bättre inblick på hur lätt det är att få ut sina pengar efter ett jobb. Det är snabbaste på branschen att betala ut lönen :)

I samarbete med Ukko”.

Texten ”Ukko.se” som finns i första stycket utgör en länk till nämnd webbplats. Texten ”I samarbete med Ukko” är skriven i kursiv text.

Reklamen har producerats av Desirée Nilsson.

 

Anmälan
Enligt anmälaren framgår det inte av inlägget att det är reklam för företaget Ukko.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att Desiree Nilsson är ambassadör för Ukko.se genom Lifestyle som är hennes agentur. hennes inlägg som hon själv väljer när hon ska skriva så skriver hon alltid att det rör sig om ett samarbete. Eller om inlägget är en annons har hon skrivit ”sponsrat” vilket annonsören nu förstått inte är ett begrepp som är helt tydligt. Annonsören ska från och med nu tänka på att vara tydlig med reklam- och annonsinlägg. I just det här fallet med så har annonsören inte köpt enstaka reklaminlägg av Desiree, utan hon är annonsörens ansikte utåt och hon väljer såklart då att skriva om tjänsten som hon använder kontinuerligt.

 

Influencerns yttrande
Enligt influencern har denne ett ambassadörskap för Ukko.se genom Lifestyle Publishing som är influencerns agentur. I inläggen som influencern själv väljer när hon ska skriva skriver hon alltid att det rör sig om ett sam­arbete, eller om inlägget är en annons har hon skrivit ”sponsrat” vilket influencern nu förstått inte är ett begrepp som är helt tydligt och ska från och med nu tänka på att vara tydlig med reklam- och annonsinlägg. I just det här fallet med Ukko så har de inte köpt reklaminlägg av influencern utan influencern är deras ansikte utåt och väljer såklart då att skriva om tjänsten som hon även använder kontinuerligt.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifi­era som sådan. Vid använd­ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att mark­nadskommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat inne­håll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Som allmän utgångspunkt gäller att marknadskommunikation enligt ICC:s regler ska bedömas med utgångs­punkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen är publicerad i ett medium, en blogg, som innehåller red­aktionellt material och att reklamen är utformad som ett blogginlägg, med rubrik, bild och text. Reklamen har samma spalt­bredd och typsnitt som övriga inlägg på bloggen. Frågan är om det omedel­bart framgår av inlägget att det är fråga om reklam. Den reklammarkering som finns i inlägget är den sista meningen som lyder ”I sam­arbete med Ukko”. Meningen är skriven i samma storlek och typsnitt som övrig text i inlägget, men är kursiv. Rek­lamom­buds­mannen finner inte att denna markering är tillräcklig för att en genomsnittskonsu­ment omedel­bart ska kunna identifiera inlägget som reklam för Ukko. Ingenstans i övrigt finns någon rek­lammarkering och inte heller finns Ukkos logotyp med i reklamen. Reklamombudsmannen finner därför att det inte omed­elbart framgår att blogginlägget är reklam och det strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman