Beslut

Ärende 2103-76
2021-04-23Anmäld reklam Reklam för kattfoder från Greenwoods

Annonsör Zooplus AG

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en produktsida på zooplus.se. Högst upp på webbsidan, under menyraden, syns en produktbild till vänster och produktnamn samt produktbeskrivning till höger. Över bilden står texten ”1+1 gratis” i röd text med en röd ram. Erbjudandet har benämningen ”1 + 1 på köpet! Greenwoods torrfoder katt 2 x 400 g”. Under namnet följer texten ”Greenwoods spannmålsfria torrfoder för katter, transparenta innehåll med endast en hand­full högkvalitativa och perfekt kombinerade ingredienser”. Direkt under texten står den röda texten ”Köp 1 x 400 g och få 1 påse mer utan extra kostnad!” följt av en grön länk med texten ”Mer information”. Då besök­ar­en klic­k­ar på länken skrollar webbsidan ner till avsnittet ”Produktinfo”.

Nedanför följer en lista på priset för tre olika varianter av produkten Greenwood torrfoder. De tre varianterna, som innehåller olika ingredienser, har ett ordinarie pris på 84 kronor, priset anges vara nedsatt till 42 kronor och det framgår vidare att de kostar 52,50 kronor per kilo. Under pris­listan följer rubrikerna ”Produktinfo”, ”Ingredi­en­ser” och ”Utfordring”. I det tredje stycket i produkt­information följer texten ”Köp 1 x 400 g och få 1 x 400 g mer av samma sort utan extra kostnad – 50 % rabatt!”. I produktinformationen finns vidare länkar till de särskilda produktsidorna för de tre varianterna av produkten. Varianterna har namnen ”Turkey with sweet potato, peas & pumpkin”, ”Salmon with potato, spinach & cranberries” och ”chicken with lentils, potato & egg”. Då besökaren klickar på länken på produktsidan för varianten torrfoder med lax framgår att produkten säljs till det ordinarie priset 42 kronor.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen på kampanjprodukten missvisande eftersom en påse torrfoder 400 gram på en av annonsören bilagd webbsida på annonsörens webbplats kostar 22 kronor. Av reklamen framgår att om du köper en påse så får du en till kostnadsfritt. Reklamen uppfattas som att du skulle spara pengar vid köp av två påsar när dessa i själva verket kostar samma pris.

 

Annonsörens yttrande
Zooplus AG (annonsören) skriver att de på sin webbplats zooplus.se samtidigt visade två olika erbjudanden för torrfoder för katter i varianterna lax, kyckling och kalkon. Det första erbjudandet var köp två påsar och betala för en påse. Det andra erbjudandet var köp en påse för halva priset.  

Båda erbjudanden visades av misstag samtidigt under en period från januari 2021. Annonsören tog omed­el­bart bort det första erbjudandet efter att ha tagit emot brev från Reklamombudsmannen den 1 april 2021 och blivit uppmärksammade på att båda erbjudanden fanns samtidigt på webbplatsen.    

Enligt annonsören var det inte deras avsikt att vilseleda konsumenterna. I framtiden kommer annonsören att granska sin erbjudanden bättre för att undvika motsägelser.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning i huvudsak av kon­sumenter som kan tänka sig att köpa torrfoder till katt.

Enligt anmälaren står det i reklamen att om du köper en påse så får du en till kostnadsfritt vilket är vilseledande eftersom reklamen uppfattas som att konsumenten sparar pengar vid köp av två påsar när dessa i själva verket kostar samma pris.

Enligt annonsören visades två olika erbjudanden för torrfoder av misstag samtidigt. Det första erbjudandet var köp två påsar och betala för en påse. Det andra erbjudandet var köp en påse för halva priset.

I reklamen marknadsförs ett erbjudande om att köpa två påsar Green­woods 400 gram torrfoder till priset av en påse (42 kr).  Av produktsidan framgår att erbjudandet innebär en rabatt på 50 procent. Annonsören marknads­för samtidigt, i ett erbjudande som benämns ”prova-på-erbjudande”, en­sta­ka påsar av fodret för 22 kronor.

Reklamombudsmannen konstaterar att erbjudandena endast skiljer sig åt på så vis att produktpriset per för­pack­­ning är en krona högre för ”prova-på-erbjudandet” och att nyttjandet av det anmälda erbjudandet innebär att konsumenten måste beställa två produkter. Reklamombudsmannen finner att texten ”1 + 1 på köpet!”, ”Köp 1 x 400 g och få 1 påse mer utan extra kostnad” av en genomsnittskonsument uppfattas som mer förmånligt än vad som är fallet med tanke på att produkten även säljs av annonsören till ett nästan identiskt pris utan krav på köp av två produkter. Att detta enligt annonsörens yttrande beror på ett misstag då två olika erbjudanden för samma produkt visades samtidigt saknar betydelse för bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman