Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik. 

Läs mer om RO och RON > 

Kontakt

ro@reklamombudsmannen.org
08-662 05 50
Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
RO på Facebook>
Kansli och öppettider>

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens Regler för Reklam och Marknadskomm­unikation (länk). RO kan inte pröva exempelvis politiska och religiösa budskap, produkter i sig eller redaktionellt innehåll.

Anmäl reklam

Självreglering inom EU

Självreglering av reklam finns i 25 länder i Europa. Dessa länder samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

Läs mer >

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

RO i Almedalen

Inlägg, artikel eller native, vad är vad och från vem? Gränserna är otydliga, förstår mottagarna vad som är reklam? Vilket ansvar tar medierna och näringslivet för att reklam ska se ut som reklam? RO välkomnar dig till seminarium i Almedalen den 5 juli tillsammans med Resumé, Sveriges Annonsörer, Sveriges Tidskrifter, IAB Sverige, KOMM och SWEDMA.

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer