RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda.

Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO prövar ärenden där praxis finns och RON prövar mer komplicerade ärenden och ärenden som saknar praxis.

Läs mer >

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam som man anser strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. 

Anmäl reklam

Utbildning

Reklamombudsmannens finansiärer erbjuds en kostnadsfri årlig utbildning. Utbildningen innefattar en genomgång av ICC:s regler, illustrerat med exempel från RO och RON. Nästa utbildning är efter sommaren, datum ännu ej bestämt.
Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och är alltså inte en statlig myndighet. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa som samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA).

EASA sätter upp gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor. Läs mer här >

Omvärldsbevakning

Läs mer