RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer om RO och RON

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politiska budskap: RO kan inte pröva annonsering från politiska partier. Politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Statistik år 2014

RO tog under år 2014 emot 664 anmälningar som resulterade i 305 ärenden. Antalet anmälningar  har ökat med drygt 2 % samtidigt som antalet ärenden har ökat med 14 % jämfört med föregående år. En tendens är att antalet ärenden med endast en anmälare ökar. Andelen fällande beslut har ökat med 2 % jämfört med föregående år och uppgår till 46 %.

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Utbildning

Reklamombudsmannens finansiärer erbjuds en kostnadsfri utbildning två gånger om året. I vår är utbildningsdagarna den 25 mars i Malmö, 14 april i Göteborg och 15 april i Stockholm. Utbildningarna har dagsaktuella teman men innefattar alltid en genomgång av aktuella ärenden och ICC:s regler.

RO kommer i vår även att hålla specialseminarier om modebranschen och contentmarketing. Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer