RO och RON

Reklamombudsmannens kansli har semesterstängt fram till den 10 augusti.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam som prövar reklam och vägleder marknadens aktörer. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer om RO och RON > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politisk reklam: Politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Utbildning 

Reklamombudsmannens finansiärer ges årligen utbildningar i etisk marknadskommunikation. Utbildningarna sker två gånger om året i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Reklamombudsmannen kan även besöka finansiärer för en företagsanpassad utbildning.

Läs mer >

 

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa. De samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

EASA sätter upp en standard för självreglering av reklam som säkerställer hög kvalitet i prövning och vägledning. På EASAs webbsida finns information om självregleringsorganisationer i Europa och världen.

Läs mer > 

 

Omvärldsbevakning

Läs mer