RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer >

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt ICC:s regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politiska budskap: RO kan inte pröva annonsering från politiska partier eftersom politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Seminarium på Nordiskt Forum

Den 12 juni arrangerade RO ett seminarium om könsdiskrimin-erande reklam. Hur motverkas det bäst, genom lagstiftning eller självreglering? Självreglering är mest effektiv i det avseendet att flest kampanjer prövas, och bedöm-ningen är strängare i Sverige än övriga nordiska länder.

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och är alltså inte en statlig myndighet. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa som samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA).

EASA sätter upp gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor. Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer