RO och RON

Kansliet har sommarstängt fram till den fjärde augusti.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer >

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt ICC:s regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politiska budskap: RO kan inte pröva annonsering från politiska partier eftersom politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Seminarium på Nordiskt Forum

Den 12 juni arrangerade RO ett seminarium om könsdiskrimin-erande reklam. Hur motverkas det bäst, genom lagstiftning eller självreglering? Självreglering är mest effektiv i det avseendet att flest kampanjer prövas, och bedöm-ningen är strängare i Sverige än övriga nordiska länder.

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och är alltså inte en statlig myndighet. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa som samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA).

EASA sätter upp gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor. Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer