RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda och utbilda marknadens aktörer. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer om RO och RON > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politisk reklam: Politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

RO i Almedalen

ROs kansli är i Almedalen den 29 juni till 3 juli. RO kommer att medverka i seminariet Yttrandefrihet för den som betalar, om native advertising och advertorials. 

Dag: 29/6 2015 15:00 - 16:00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Läs mer >

 

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa. De samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

EASA sätter upp en standard för självreglering av reklam som säkerställer hög kvalitet i prövning och vägledning. På EASAs webbsida finns information om självregleringsorganisationer i Europa och världen.

Läs mer > 

 

Omvärldsbevakning

Läs mer