RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt ICC:s regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politiska budskap: RO kan inte pröva annonsering från politiska partier eftersom politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Workshop

Reklamombudsmannens finansiärer erbjuds en kostnadsfri utbildning. Höstens datum är Malmö 7 oktober, Stockholm 8 oktober (fullbokat) och Göteborg 9 oktober. Utbildningarna har dagsaktuella teman och innefattar en genomgång av ICC:s regler, illustrerat med exempel från RO:s och RON:s verksamhet.

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och är alltså inte en statlig myndighet. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa som samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA).

EASA sätter upp gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor. Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer