Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik. 

Läs mer om RO och RON > 

Kontakt
ro@reklamombudsmannen.org
08-662 05 50
Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
 
Mer info > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens Regler för Reklam och Marknadskomm­unikation (länk). RO och RON kan inte pröva exempelvis politiska och religiösa budskap, produkter i sig samt redaktionellt innehåll.

Anmäl reklam

Utbildning

ROs finansiärer erbjuds en kostnadsfri workshop två gånger om året i Stockholm, Göteborg och Malmö. Finansiärer har även möjlighet att få en skräddarsydd, företagsanpassad utbildning. Kontakta RO vid intresse.

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Självreglering av reklam finns i 25 länder i Europa. De samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

EASA sätter upp en standard för självreglering av reklam som säkerställer hög kvalitet i prövning och vägledning. På EASAs webbsida finns information om självreglering i Europa och världen.

Läs mer > 

 

Omvärldsbevakning

Läs mer