Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik. 

Läs mer om RO och RON > 

Kontakt
ro@reklamombudsmannen.org 
08-662 05 50
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­unikation (länk). RO och RON kan inte pröva exempelvis politiska och religiösa budskap, produkter i sig samt redaktionellt innehåll.

Anmäl reklam

Vetenskapliga rådet

Reklamombudsmannen har tillsatt ett vetenskapligt råd med syfte att verka för forsk­ning inom etik i reklam och marknadskommunikation. Målsättningen är att öka utbyte mellan akademin och näringslivet. Rådet verkar inom tre områden: forskning, information och stöd till RO:s verksamhet. 

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Självreglering av reklam finns i 25 länder i Europa. De samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

EASA sätter upp en standard för självreglering av reklam som säkerställer hög kvalitet i prövning och vägledning. På EASAs webbsida finns information om självregleringsorganisationer i Europa och världen.

Läs mer > 

 

Omvärldsbevakning

Läs mer