Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen prövar om anmäld reklam är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen är näringslivets självreglering och består av två prövande instanser: Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO). Genom beslut om anmäld reklam, utbildning och vägledning höjer och bibehåller RON och RO etiken i marknadskommunikationen.

Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev.

Frukostseminarium:

Bara en av fem influencers reklammärker korrekt. Hur ska man göra rätt?

Varmt välkommen till ett frukostseminarium den 7:e mars om reklammarkering vid influencer marketing. En nyligen genomförd granskning av EU-kommissionen tillsammans med konsumentskyddsmyndigheter i 22 länder visar att endast en av fem influencers reklammarkerar korrekt. Reklamombudsmannens opinionsnämnd och Reklamombudsmannen har under förra året fällt tre influencers för smygreklam, och året innan tio.

Mer info och anmälan.

Aktuella beslut från RON och RO

Alla beslut

Det gick tyvärr inte att hämta senaste besluten.

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­unikation. Prövningsgrunderna kan vara att reklamen upplevs som exempelvis vilseledande, stötande eller diskriminerande eller att det inte syns att det är reklam.

Marknadskommunikation som inte är kommersiell, så som politiska, ideella eller religiösa budskap kan inte prövas av Reklamombudsmannen då de är skyddade av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna.

Anmäl reklam här

Omvärldsbevakning

Det gick tyvärr inte att hämta omvärldsbevakningen.