Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen prövar om anmäld reklam är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen är näringslivets självreglering och består av två prövande instanser: Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO). Genom beslut, utbildning och vägledning höjer och bibehåller RON och RO etiken i marknadskommunikationen.

ICC:s nya Miljö- och klimatriktlinjer

Miljöargument har en stark påverkan på konsumenterna. Därför blir det allt viktigare för företag att kommunicera sitt miljöarbete. Nya och översatta internationella riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat har nu lanserats av Internationella Handelskammaren (ICC Sverige). Riktlinjerna gör det lättare och säkrare för företagen att kommunicera miljöpåståenden i reklam på ett etiskt och vederhäftigt sätt.

Ta del av riktlinjerna här.

Aktuella beslut från RON och RO

Alla beslut

Det gick tyvärr inte att hämta senaste besluten.

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­unikation. Prövningsgrunderna kan bland annat vara vilseledande, stötande, smygreklam eller diskriminerande.

Anmäl reklam

Omvärldsbevakning

Det gick tyvärr inte att hämta omvärldsbevakningen.