Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer.

Mer info om RO och RON > 

Kontakt
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
Tel: 08 662 05 50
 
E-post: [email protected]

Statistik för 2020

Under 2020, ett år präglat av Covidpandemin, ökade antalet anmälningar mot reklam. RO tog emot 686 anmälningar, en ökning med 12 % jämfört med 2019. Till följd av ökad mängd ärenden och omställning till digitala nämndmöten minskade antalet beslut med 7 %. Vilseledande reklam var den vanligaste prövningsgrunden.

Läs mer>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Hitta RO:s statistik

Varje år fattar RO och RON omkring 200–260 beslut och samtliga beslut kommuniceras på vår webbplats. Dessa kan sammanfattas i statistik och jämföras över år, på olika prövningsgrunder, mellan branscher och i vilket medium som reklamen har publicerats i, samt om reklamen har blivit friad eller fälld.

En reklam kan prövas på flera prövningsgrunder, exempelvis både vilseledande och diskriminerande.

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer