Finansiärer

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer som exempelvis annonsörer, reklamproducenter, mediebyråer och medier, och stiftelsen har i dag cirka 400 finansiärer. Genom att bidra till RO:s verksamhet visar företag att de tar sitt etiska ansvar. De får dessutom en konkurrensfördel i en omvärld där sociala värden och ställningstaganden spelar en allt större roll. 

Kommande seminarium exklusivt för Reklamombudsmannens finansiärer: Miljöpåståenden i reklam - får man säga ekologiskt, grönt och hållbart?

 

Som finansiär till RO får du:

  • tillgång till workshoppar i Stockholm, Göteborg och Malmö två gånger om året;
  • digitala seminarier och utbildningar;
  • skräddarsydd utbildning där RO kommer till ditt företag för en genomgång av relevanta beslut med många exempel från RO:s och RON:s prövningar;
  • specialseminarier i aktuella ämnen; 
  • copy advice, det vill säga vägledning på specifikt kampanjmaterial innan publicering;
  • rätten att använda RO:s symbol för etisk reklam;
  • RO:s nyhetsbrev.

 

 

En väl fungerande självreglering är en garant för ansvarsfull reklam och marknadskommunikation, och med det ökar förtroendet för reklam bland konsumenter. En förutsättning är att annonsörer och andra aktiva på marknaden tar ansvar för att reklamen håller en hög etiskt nivå. Stiftelsen Reklamombudsmannen sätter, utifrån de regler som näringslivet har tagit fram på internationell nivå, Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, normerna för all reklam riktad mot den svenska marknaden, och ger privatpersoner, företag och organisationer möjlighet att få reklam prövad enligt dessa.

Motsvarande självregleringssystem finns inom EU och övriga delar världen. Inom EU samordnas självreglering av reklam av paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA), som har sitt säte i Bryssel. Reklamombudsmannen har även löpande kontakt med regering, riksdag och andra myndigheter för att följa lagstiftningsfrågor på reklamområdet.

Vill du bli finansiär? Kontakta finansieringsansvarig Lennart Pöppel via mejl eller på telefonnummer 073-330 77 61.

 

Slumpmässigt urval av finansiärer